Artist Alley a Artist Starter

Vytáhněte tablety, barvy a papíry! Ukažte návštěvníkům Ostrakonu co ve vás je a co si od vás budou moci odnést na památku!

Letos jsme po konzultaci s umělci z předchozích let Artist Alley na Ostrakonu rozdělili do dvou sekcí.

Aby nedocházelo k situacím, že někteří artisti jsou v časy, kdy je na festivalu více lidí a jiní v méně vytíženou dobu, nabízíme stoly u Artist Alley po celou dobu festivalu. Nebudeme dělit umělce na sloty, kdo chce do uličky nabízet své věci, bude mít svůj stůl.

Nově máme také možnost Artist Starter, který je určen pro začínající umělce, kteří si prodej na festivalu chtějí teprve vyzkoušet. Časově se jedná o omezenou variantu a omezený bude i počet dostupných stolů.

Účastníci budou mít k dispozici 1 stůl (rozměry cca 130x50cm) a židli. V případě potřeby lze zapůjčit i druhá židle. Budou vyvěšeni na našich sociálních sítích v rámci propagace. Zároveň bude na festivalu vyvěšen rozpis s mapkou, kde jaký umělec sedí, stejný seznam bude zároveň k dispozici i na našem webu www.ostrakon.cz a na našich FB a IG stránkách.

Do Artist Alley/Artist Starter se účastník přihlašuje pouze s vlastní tvorbou. Toto pravidlo se týká také používání AI generovaných obrázků, jejich překreslování, tracingu. Výjimku lze po předchozí domluvě udělit. V případě nejasností budete kontaktováni s žádostí o objasnění. Jakékoliv porušení těchto pravidel může vést k vyloučení z účasti na Artist Alley/Artist Starter v rámci akce Ostrakon 2024. Dle závažnosti může dojít i k vyloučení z dalších ročníků.

Vzhledem k povaze akce není možno vystavovat a prodávat obrazy s tématikou sebepoškozování, explicitní erotikou a grafického násilí. Pokud si nejste jistí, neváhejte nás kontaktovat.

Artist Alley

Artist Alley je prostor pro umělce s možností propagovat své dílo a zároveň prodávat své obrazy či jiné výrobky.

Do přihlášky, prosím, přiložte ukázku vašeho portfolia se kterým se budete účastnit události Ostrakon 2024.

Po uzávěrce přihlášek bude proveden užší výběr ze všech přihlášených umělců.

V základní přihlášce je účast v Artist Alley na všechny dny Ostrakonu 2024, podmínkou je koupená vstupenka na Ostrakon + příplatek 500Kč.

Artist Starter

Artist Starter je prostor pro začínající umělce s možností propagovat své dílo a zároveň prodávat své obrazy či jiné výrobky.

Do přihlášky, prosím, přiložte ukázku vašeho portfolia se kterým se budete účastnit události Ostrakon 2024.

Při vysokém počtu přihlášených bude proveden užší výběr po uzávěrce přihlášek.

Účast v Artist Starteru je zdarma, podmínkou je vlastní zakoupený lístek na Ostrakon 2024. Budou k dispozici tříhodinové sloty, které se rozdělí mezi všechny umělce přihlášené do Artist Starteru.